Władze

 

 

 

 

 

 

Dziekan
dr hab. inż. Mirosław Pajor, prof. ZUT

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4551

Dziekanat.WIMiM@zut.edu.pl

151

umówione przez kierownika dziekanatu 

zdjęcie prodziekana Krzysztofa Danileckiego

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds nauki
dr hab. inż. Krzysztof Danilecki

telefon

e-mail

91 449 4077

Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl

zdjęcie prodziekan Małgorzaty Garbiak

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich
dr inż. Małgorzata Garbiak

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

kierunki studiów

91 449 4775

Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl

123

środa 9:00 ÷ 11:00

studia stacjonarne: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

Zdjęcie prodziekana ds nauki dr inż. Pawła Gnutka

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich
dr inż. Paweł Gnutek

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

kierunki studiów

91 449 4775

Pawel.Gnutek@zut.edu.pl

123

środa 10:00 ÷ 12:00

studia stacjonarne: Energetyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

zdjęcie prodziekana Piotra Pawlukowicza

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich
dr inż. Piotr Pawlukowicz

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

kierunki studiów

91 449 4209

Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl

147

sobota zjazdowa 9:30 ÷ 10:30

wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych