Władze

 

 

 

 

 

 

Dziekan
prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4551

Dziekanat.WIMiM@zut.edu.pl

151

umówione przez kierownika dziekanatu 

zdjęcie prodziekana Krzysztofa Danileckiego

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący rady dyscypliny - inżynieria mechaniczna
dr hab. inż. Krzysztof Danilecki, prof. ZUT

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4077

Krzysztof.Danilecki@zut.edu.pl

314a

poniedziałek, piątek 11:00 ÷ 13:00

kontakt zdalny przez MS-Teams

zdjęcie prodziekan Małgorzaty Garbiak

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich i kształcenia
dr inż. Małgorzata Garbiak

telefon

e-mail

pokój

kierunki studiów

godziny przyjęć

91 449 4775

Malgorzata.Garbiak@zut.edu.pl

123

studia stacjonarne: Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

środa 9:00 ÷ 11:00

Zdjęcie prodziekana ds nauki dr inż. Pawła Gnutka

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich i kształcenia
dr inż. Paweł Gnutek

telefon

e-mail

pokój

kierunki studiów

 

 

godziny przyjęć

91 449 4775

Pawel.Gnutek@zut.edu.pl

123

studia stacjonarne: 

Energetyka, Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych, Inżynieria Transportu

środa 10:00 ÷ 12:00

 

 

 

 

 

 

Prodziekan ds studenckich i kształcenia
dr inż. Piotr Pawlukowicz

telefon

e-mail

pokój

kierunki studiów

godziny przyjęć

 

91 449 4209

Piotr.Pawlukowicz@zut.edu.pl

147

wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych

wcześniej umówione oraz soboty:
25.03.23, 15.04.23, 13.05.23 w godz. 15:00-16:00, 17.06.23 w godz. 11:00-12:00