Kontakt

Zachęcamy do przedstawiania propozycji i wyrażania opinii nt. funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale i Uczelni.

Adres e-mail: wksjk@zut.edu.pl