Dziekanat

Organizacja obsługi administracyjnej studentów, doktorantów oraz pracowników przez Dziekanat WIMiM ZUT w Szczecinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 

Administracja i finanse

e-mail: Dziekanat.WIMiM@zut.edu.pl

Kierownik Dziekanatu
Maria Głowacka

telefon

e-mail

pokój

91 449 4552

Maria.Glowacka@zut.edu.pl

151

Z-ca kierownika dziekanatu
Agnieszka Kowalska

telefon

e-mail

pokój

91 449 4551

Agnieszka.Kowalska@zut.edu.pl

151

Starszy specjalista ds. finansowych
Katarzyna Broda

telefon

e-mail

pokój

91 449 4266

Katarzyna.Broda@zut.edu.pl

150


Obsługa studentów

e-mail: wimim@zut.edu.pl

Specjalista ds. studenckichMaria Drzewiecka

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4192

Maria.Drzewiecka@zut.edu.pl

148

poniedziałek – czwartek: 10:00 - 13:00

Studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

Specjalista ds. studenckichEmilia Kozińska

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4165

Emilia.Kozinska@zut.edu.pl

149

poniedziałek – czwartek: 10:00 - 13:00
studia niestacjonarne, soboty:
25.03.23, 15.04.23, 13.05.23, 17.06.23 w godz. 09:00 - 12:00

Studia doktoranckie
Studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych, Inżynieria Transportu
Studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Stypendia Rektora

Specjalista ds studenckichMirosława Porębska

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4347

Miroslawa.Porebska@zut.edu.pl

125

poniedziałek – czwartek: 10:00 - 13:00

Studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
Energetyka, Inżynieria produkcji w Przemyśle 4.0, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Specjalista ds studenckichKatarzyna Charkiewicz

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4209

Katarzyna.Charkiewicz@zut.edu.pl

147

poniedziałek – czwartek: 10:00 - 13:00
studia niestacjonarne, soboty:
25.03.23, 15.04.23, 13.05.23, 17.06.23 w godz. 09:00 - 12:00

Studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa
Studia niestacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria TransportuStarszy specjalistaMagdalena Korchak

telefon

e-mail

pokój

91 449 4521

Magdalena.Korchak@zut.edu.pl

124

Plany zajęć dydaktycznych i rozliczenia obciążeń dydaktycznych

Starszy specjalistaJoanna Pilarowska

telefon

e-mail

pokój

 

91 449 4521

Joanna.Pilarowska@zut.edu.pl

124

Plany zajęć dydaktycznych i rozliczenia obciążeń dydaktycznych

Stypendia socjalne

Starszy specjalistaKarol Chatkowski

telefon

e-mail

pokój

91 449 4880

Karol.Chatkowski@zut.edu.pl

126