Dziekanat

Kierownik dziekanatuTeresa Barcicka

telefon

fax

e-mail

pokój

91 449 4551

91 449 4346

Teresa.Barcicka@zut.edu.pl

151

Specjalista ds finansowych

Maria Głowacka

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4552

Maria.Glowacka@zut.edu.pl

150

wtorki i środy 10:00 - 13:00
(przyjmowanie wniosków o stypendia i zapomogi losowe)                 

Specjalista ds studenckichMaria Drzewiecka

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4192

Maria.Drzewiecka@zut.edu.pl

148

poniedziałek – czwartek: 10:00 - 14:00

Studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
Inżynieria Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika

Urlop od 18.12.2017 do 5.01.2018

Samodzielny referent ds studenckichGrażyna Marchewczyk

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4209

Grazyna.Marchewczyk@zut.edu.pl

147

wtorek – środa: 10:00 - 14:00
czwartek: 12:00 - 17:00
sobota zjazdowa: 9:00 - 13:00

Studia niestacjonarne I i II stopnia na wszystkich kierunkach
Studia doktoranckie 

Specjalista ds studenckichMirosława Porębska

telefon

e-mail

pokój

godziny przyjęć

91 449 4165

Miroslawa.Porebska@zut.edu.pl

149

poniedziałek – czwartek: 10:00 - 14:00

Studia stacjonarne I i II stopnia na kierunkach:
Energetyka, Transport, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji                 

Urlop od 21.12.2017 do 29.12.2017

Specjalista w zakresie informatykiKarol Chatkowski

telefon

e-mail

pokój

91 449 4880

Karol.Chatkowski@zut.edu.pl

126