LHT im. prof. W. Olszaka

Uroczystość nadania imienia prof. Wiesława Olszaka Wydziałowemu Laboratorium Hala Technologiczna.