Jednostki organizacyjne

Katedra Eksploatacji Pojazdów

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

telefon: 91 449 48 63

fax: 91 449 48 20

e-mail: wimimkep@zut.edu.pl

 

 

Katedra Mechaniki

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

e-mail: kmpkm@zut.edu.pl

 

 

Katedra Mechatroniki

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

e-mail: wimim.kmt@zut.edu.pl

 

 

Katedra Technologii Energetycznych

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

e-mail: wimim.kte@zut.edu.pl

 

 

Katedra Technologii Materiałowych

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

e-mail: iim@zut.edu.pl

 

 

Katedra Technologii Wytwarzania

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

e-mail: wimim.kzp@zut.edu.pl

 

 

Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów POLITEST

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

 

 

Laboratorium Hala Technologiczna

70-310 Szczecin, al. Piastów 19

e-mail: pmech@zut.edu.pl

 

 

Środowiskowe Laboratorium Miernictwa

70-310 Szczecin, al. Piastów 19