Jednostki organizacyjne

INSTYTUT FIZYKI

    70-311 Szczecin, Al. Piastów 48

    tel./fax: 91 449-41-81

    tel. 91 449-45-85

    e-mail: if@zut.edu.pl

 • Zakład Fizyki Ciała Stałego
 • Zakład Modelowania w Spektroskopii
 • Zakład Optoelektroniki
 • Zakład Spektroskopii Optycznej
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

    70-310 Szczecin, al. Piastów 19

    tel. 91 449-47-79

    tel./fax: 91 449-43-56

    e-mail: iim@zut.edu.pl

 • Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa
 • Zakład Spawalnictwa
 • Zakład Tworzyw Polimerowych
 • Laboratorium Badań Struktury i Właściwości Mechanicznych Materiałów
 • Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Badań Właściwości Eksploatacyjnych Materiałów
INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ

    70-310 Szczecin, al. Piastów 19

    tel. 91 449-44-43, 91 449-42-66

    tel. /fax: 91 449-44-42

    e-mail: itm@zut.edu.pl

 • Zakład Technologii Maszyn
 • Zakład Układów Mechatronicznych
 • Zakład Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości
 • Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Mechanicznych
 • Pracownia Informatyczna
 • Pracownia Mechaniczna
KATEDRA EKSPLOATACJI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

    70-310 Szczecin, al. Piastów 19

    tel. 91 449-48-11

    fax: 91 449-48-20

    e-mail: keps@zut.edu.pl

 • Laboratorium Budowy i Eksploatacji Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych
KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

    70-310 Szczecin, al. Piastów 19

    tel. 91 449-42-57

    tel./fax: 91 449-45-64

    e-mail: kmpkm@zut.edu.pl

 • Zakład Mechaniki Technicznej
 • Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn
 • Laboratorium Wytrzymałości Materiałów
KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ

    70-310 Szczecin, al. Piastów 19

    tel. 91 449-42-72

    fax: 91 449-45-91

    e-mail: ktc@zut.edu.pl

 • Zakład Termodynamiki Technicznej
 • Laboratorium Miernictwa Cieplnego
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe Siłowni ORC