Historia

 

Wydział (pierwotnie Wydział Mechaniczny) powstał w 1947 roku jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie. Działalność dydaktyczną rozpoczął 15 lutego 1947 roku. Na pierwszy rok trzyletnich studiów przyjęto 60-ciu studentów. W roku 1949/50 odbyły się egzaminy dyplomowe pierwszego rocznika.

W 1952 roku jednostka została przemianowana na Wydział Budowy Maszyn. Nazwę tę zmieniono w 1970 roku na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów, aby w 1983 roku – po oddzieleniu się Instytutu Okrętowego – powrócić do pierwotnej nazwy. W roku akademickim 1954/55 uruchomiono pięcioletnie studia magisterskie. W roku 1968 Wydział uzyskał prawa doktoryzowania, w 1992 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn”, a 29.09.2008r. prawa doktoryzowania w dyscyplinie „Inżynieria materiałowa”.

Z dniem 1 września 2007 roku Wydział został przemianowany na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Aktualnie Wydział zatrudnia ponad 120 nauczycieli akademickich, w tym 17 profesorów.
Na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich oraz podyplomowych kształci się blisko 1000 studentów.