Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2020

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Zarządzenia Dziekana WIMiM

01/2020 z 02.06.2020r.
w sprawie zasad kształcenia do końca roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19