Kontakt

adres

 

telefon

e-mail

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

91 449 4551

Dziekanat.WIMiM@zut.edu.pl


Sprawy studenckie

kierunki

telefon

e-mail

inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

91 449 4192

Maria.Drzewiecka@zut.edu.pl

wimim@zut.edu.pl

kierunki

telefon

e-mail

energetyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

91 449 4165

Miroslawa.Porebska@zut.edu.pl

wimim@zut.edu.pl

 

kierunki

telefon

e-mail

stypendia

wszystkie kierunki niestacjonarne

91 449 4209

Katarzyna.Broda@zut.edu.pl

wimim@zut.edu.pl

kierunki

telefon

e-mail

studia doktoranckie

91 449 4551

Agnieszka.Kowalska@zut.edu.pl