Kontakt

adres

 

telefon

fax

e-mail

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

91 449 4551

91 449 4346

Dziekanat.WIMiM@zut.edu.pl


Sprawy studenckie

Kierunki

telefon

e-mail

inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

91 449 4192

Maria.Drzewiecka@zut.edu.pl

wimim@zut.edu.pl

Kierunki

telefon

e-mail

energetyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

91 449 4165

Miroslawa.Porebska@zut.edu.pl

wimim@zut.edu.pl

Kierunki

telefon

e-mail

wszystkie niestacjonarne oraz studia doktoranckie

91 449 4209

Grazyna.Marchewczyk@zut.edu.pl

wimim@zut.edu.pl

 

telefon

e-mail

stypendia

91 449 4552

Maria.Glowacka@zut.edu.pl