Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

Relacja z zajęć praktycznych studentów kierunku Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych

 

27 kwietnia odbyły się zajęcia praktyczne dla studentów kierunku Inżynieria Pojazdów Bojowych i Specjalnych. Zajęcia odbyły się na terenie 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony terytorialnej i 5-go Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie – Podjuchy.

Dzięki uprzejmości w/w jednostek wojskowych studenci mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem bojowym będącym na wyposażeniu jednostek. W trakcie zajęć studenci zapoznali się z budową i działaniem sprzętu w tym z:

  • pojazdem ustawiającym przeciwpancerne pole minowe PMR-3,
  • pojazdem rozpoznania inżynieryjnego pola walki na podwoziu MTLB,
  • wyposażeniem dwóch rodzajów pojazdów patrolu saperskiego wraz z wyposażeniem między innymi w komory przeciwwybuchowe do przewożenia niewybuchów,
  • ciężkim pojazdem do wykonywania zadań inżynieryjnych.

Wszystkie ww. pojazdy były dostępne dla studentów zatem możliwe było dokładne zapoznanie się z ich konstrukcją. Na wszelkie pytania studentów udzielane były odpowiedzi przez żołnierzy użytkujących dany sprzęt.

Dla studentów udostępniony był warsztat obsługi i napraw pojazdów kołowych w którym szczegółowo omówiono jego zadania i organizację procesów obsług i napraw. Zapoznano się również z polowym warsztatem napraw pojazdów kołowych B1 Sam na podwoziu samochodu Star 266 oraz ze stacją ładowania akumulatorów.

Kolejnym warsztatem który odwiedziliśmy była rusznikarnia czyli warsztat naprawy uzbrojenia. W tym miejscu studenci zapoznali się z zasadami obsługi i konserwacji broni strzeleckiej. W tymże warsztacie studenci podjęli się rozłożenia i złożenia karabinka Beryl. Próby skończyły się pomyślnie.

Odwiedziliśmy również warsztat naprawy sprzętu łączności. Tutaj dowiedzieliśmy się dużo ciekawych rzeczy na temat między innymi telefonów komórkowych.

Niebawem kolejne zajęcia terenowe.