Inżynieria Materiałowa

Kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki  ZUT na pierwszym miejscu w Polsce i drugim w Europie Środkowej wg europejskiego rankingu programów inżynierskich ENGIrank.

Na podstawie danych z raportu Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), opartego na wskaźnikach zgrupowanych w pięciu kryteriach: Efektywności naukowej, Innowacyjności, Jakości kształcenia, Prestiżu i Umiędzynarodowienia,  kierunek Inżynieria Materiałowa, realizowany na WIMiM ZUT, pod względem jakości kształcenia został sklasyfikowany na 2. pozycji wśród uczelni środkowo-europejskich i na 1. pozycji (ex aequo z Politechniką Warszawską, różnica w wynikach mniejsza niż 0,5 pp) wśród kierunków realizowanych na innych polskich uczelniach.

W rankingu uwzględniono 139 uczelni prowadzących kierunek IM w 13 krajach Europy Środkowej oraz 55 uczelni polskich. Ranking uwzględniał zarówno działalność naukową w dyscyplinie inżynieria materiałowa kadry akademickiej zaangażowanej w prowadzenie zajęć, jak i wysokie standardy kształcenia podczas realizacji studiów. Ocenie podlegały osiągnięcia uzyskane w latach 2014-2018.

Misją przyświecającą tworzeniu rankingu studiów inżynierskich jest dostarczenie aktualnej i wiarygodnej informacji o studiach technicznych w Europie poprzez porównywanie jakości i konkurencyjności programów studiów na kierunkach inżynierskich. Kierunkach, które kształtują kompetentnych inżynierów, potrafiących wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania współczesnych problemów i świadomych skutków społecznych swoich działań.

Kierunek Inżynieria Materiałowa prowadzony  od ponad 30 lat na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki kształci inżynierów – materiałoznawców, poszukiwanych i cenionych specjalistów w zakresie technologii materiałów metalicznych, polimerowych, ceramicznych i kompozytowych. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym, w trybie dziennym i niestacjonarnym, również w formie studiów anglojęzycznych (II stopień). W roku 2018 kierunek uzyskał również Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE®Label, nadawany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), tj. sieć zrzeszającą wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów. Jest to potwierdzenie wysokiego poziomu kształcenia na kierunku technicznym, spełniającego międzynarodowe standardy. Absolwenci uzyskują tytuł Inżyniera Europejskiego.

http://engirank.eu/wp-content/uploads/2020/12/Engi-Rank-2020-12-08-pl.pdf