Zgłaszanie problemów

Wszelkie problemy z siecią na Wydziale należy zgłaszać korzystając z konta ZUT (korespondencja z innych kont nie będzie obsługiwana).

Problemy z kontami pocztowymi należy zgłaszać osobiście (we wtorki od 11:00 do 13:00) bądź telefonicznie.

Administrator wydziałowy: dr inż. Marcin Królikowski
E-mail: Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl
Telefon: 91 449 4384
Pokój: 130