Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodniczącydr hab. inż. Karol F. Abramek
              
Zastępca przewodniczącegodr inż. Tomasz Okulik
Sekretarzdr hab. inż. Małgorzata Mrozik

Członkowie komisji

dr hab. inż. Piotr Pawełko
dr inż. Magdalena Kwiatkowska
Przedstawiciel doktorantówmgr inż. Joanna Jastrzębska
Przedstawiciel studentówDaria Priemko