Informacje bieżące

Ogłoszenie o obronie 04.10.2018 09:16

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Matuszaka

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprzejmie zawiadamiają, że w dniu 16 października 2018 r. o godzinie 10.15  w sali Senatu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marcina Matuszaka
w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
nt: „Dynamika procesu mikrofrezowania - badania doświadczalne i modelowanie”.

Promotor: dr hab. inż. Bartosz Powałka – prof. ZUT
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Kochmański
Recenzenci:

  • dr hab. Grzegorz Królczyk prof. nadzw. Politechnika Opolska
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Legutko Politechnika Poznańska

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 Szczecin, a także z recenzjami i streszczeniem na stronie internetowej www.wimim.zut.edu.pl