Informacje bieżące

Nabór na wyjazdy szkoleniowe Programu Erasmus+ 2019/2020 12.04.2019 14:11

Uruchomiono nabór na wyjazdy szkoleniowe realizowane w roku 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+. Szczegółowe informacje podane są na stronach www.zut.edu.pl oraz poprzez stronę www.erasmusplus.zut.edu.pl

Harmonogram nabór:

  • 9  kwietnia – 31 maja 2019: centralny nabór wniosków przez Dział Mobilności Międzynarodowej( ul .Pułaskiego 10, pok.15)
  • 3 – 14 czerwca 2019: ocena wniosków przez centralną komisję rekrutacyjną powołaną przez Rektora ZUT
  • do 28 czerwca 2019 - ogłoszenie wyników naboru szkoleniowego 2019/2020

UWAGA:

Zasady kwalifikacji na wyjazdy szkoleniowe zostały zmienione w stosunku do lat ubiegłych:

  • w polu “cel wyjazdu” kandydat/ka określa  wiedzę, umiejętności i/lub kompetencje nabyte w wyniku odbytego szkolenia oraz wskazuje, w jakich obszarach aktywności zostaną wykorzystane,
  • podobnie jak w roku 2018/2019, nauczyciele akademiccy nie pełniący funkcji administracyjnych będą mogli złożyć wnioski w otwartym naborze wówczas, gdy celem szkolenia będzie podniesienie własnych kompetencji dydaktycznych (pedagogical and curriculum development skills) poprzez udział w specjalistycznym kursie metodycznym. Na realizację tego typu wyjazdów planujemy min. 50% środków STT.

Osoby składające program bez akceptacji strony przyjmującej kwalifikowane będą warunkowo.