Uchwały Rady Wydziału / Zarządzenia Dziekana - 2015

Dokumenty dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej (USK)

Uchwała RW nr 1/2015 z 27.01.2015r.
W sprawie nagradzania absolwentów 2013/2014 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki wyróżnieniem Rektora wpisem do Złotej Księgi Absolwentów ZUT.
Uchwała RW nr 2/2015 z 24.03.2015r.
Zmieniająca uchwałę 24 Rady Wydziału IMiM z dnia 13 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale.
Uchwała RW nr 3/2015 z 24.03.2015r.
W sprawie limitów przyjęć na kierunki studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki na rok akademicki 2015/2016.
Uchwała RW nr 4/2015 z 24.03.2015r.
W sprawie opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016.
Uchwała RW nr 5/2015 z 24.03.2015r.
W sprawie powołania komisji programowej w celu uruchomienia studiów drugiego stopnia na kierunku Energetyka od roku akademickiego 2015/2016.
Uchwała RW nr 6/2015 z 12.05.2015r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Filipowicza i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Uchwała RW nr 7/2015 z 12.05.2015r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Dolaty w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 8/2015 z 12.05.2015r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Grudzińskiego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 9/2015 z 12.05.2015r.
W sprawie szczegółowych warunków kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale.
Uchwała RW nr 10/2015 z 12.05.2015r.
W sprawie uruchomienia nowej specjalności: zarządzanie produkcją konstrukcji spawanych na kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.
Uchwała RW nr 11/2015 z 2.06.2015r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Krzysztofa Filipowicza w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 12/2015 z 2.06.2015r.
W sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Krzysztofowi Filipowiczowi w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 13/2015 z 16.06.2015r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Grudzińskiego i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Uchwała RW nr 14/2015 z 16.06.2015r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Dolaty i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Uchwała RW nr 15/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych Menedżer i Audytor Systemu Zarządzania Jakością 2015/2016.
Uchwała RW nr 16/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia oraz opisu programu dla kierunku energetyka drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na WIMiM (od roku akademickiego 2015/2016 semestr letni).
Uchwała RW nr 17/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku mechanika i budowa maszyn pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 18/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku mechatronika pierwszego stopnia na studiach stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 19/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku inżynieria materiałowa pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 20/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 21/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku transport pierwszego i drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 22/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku energetyka pierwszego  stopnia na studiach stacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 23/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu kształcenia dla kierunku energetyka drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 24/2015 z 23.06.2015r.
W sprawie: przedłożenia Senatowi wniosku o uruchomienie kierunku energetyka drugiego stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki od 2015/2016 semestr letni.
Uchwała RW nr 25/2015 z 30.06.2015r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Grudzińskiego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 26/2015 z 30.06.2015r.
W sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Markowi Grudzińskiemu w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 27/2015 z 30.06.2015r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Dolaty w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 28/2015 z 30.06.2015r.
W sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Michałowi Dolacie w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 29/2015 z 29.09.2015r.
W sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Kośnikowskiego i dopuszczenie jej do publicznej obrony.
Uchwała RW nr 30/2015 z 29.09.2015r.
W sprawie jednorazowej zmiany w planach studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn.
Uchwała RW nr 31/2015 z 29.09.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu i programu studiów podyplomowych pn: Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE oraz powołanie kierownika studiów w roku akademickim 2015/2016.
Uchwała RW nr 32/2015 z 29.09.2015r.
W sprawie zatwierdzenia planu studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
Uchwała RW nr 33/2015 z 27.10.2015r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Piotra Marka Matkowskiego w dyscyplinie inżynieria materiałowa i wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 34/2015 z 27.10.2015r.
W sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandra Guskosa w dyscyplinie inżynieria materiałowa.
Uchwała RW nr 35/2015 z 27.10.2015r.
W sprawie indywidualnego toku studiów dla: mgr inż. Mateusza Firkowskiego i mgr inż. Moniki Woźniak, studentów I roku studiów doktoranckich 2015/2016.
Uchwała RW nr 36/2015 z 27.10.2015r.
W sprawie powołania nowych laboratoriów oraz uaktualnienie i umieszczenie do struktury organizacyjnej istniejących na Wydziale.
Uchwała RW nr 37/2015 z 17.11.2015r.
W sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr inż. Grzegorza Kośnikowskiego w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 38/2015 z 17.11.2015r.
W sprawie nadania stopnia doktora nauk technicznych mgr inż. Grzegorzowi Kośnikowskiemu w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.
Uchwała RW nr 39/2015 z 15.12.2015r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Opieli w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 40/2015 z 15.12.2015r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Irskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa i wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 41/2015 z 15.12.2015r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jacka Wojnowskiego w dyscyplinie inżynieria materiałowa i wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 42/2015 z 15.12.2015r.
W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Anny Bobrowskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa i wyznaczenie promotora.
Uchwała RW nr 43/2015 z 15.12.2015r.
W sprawie określenia rodzajów prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.