Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi - Komponent II - testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi” w ramach w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

NAZWA PROJEKTU

Komponent II  - testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych.
„Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi”.

CEL PROJEKTU

W wyniku testów urządzenia, prowadzonych pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Grochans i dr. Artura Pudło stwierdzono, że ocena akumulatorowego, automatycznego urządzenia wspomagającego proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, „AmbuRespi”, jest pozytywna. Również pozytywna była opinia z badań przeprowadzonych przez firmę Almed.  

Opinie te zawierały zalecenia, które stanowią cele proponowanego projektu:

 1. Wyposażenie urządzenia w odpowiednie czujniki np. ustania oddechu, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa oraz poszerzy możliwość zastosowań. Czujniki powinny wykrywać następujące zdarzenia:

  • rozłączenia obwodu oddechowego pacjenta, uszkodzenia mechanicznego worka resuscytatora, uszkodzenia napędu bądź innych przyczyn, które uniemożliwiają osiągnięcie ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta,
  • przekroczenia górnego limitu ciśnienia w przypadku uszkodzenia zaworu bezpieczeństwa w układzie pacjenta.

 2. Wykryte sytuacje awaryjne będą sygnalizowane za pomocą sygnału świetlnego i dźwiękowego.  
 3. Zastosowany zostanie mechaniczna osłona, której zadaniem będzie ograniczenie ryzyka, w celu zabezpieczenia obsługi urządzenia przed obrażeniami.

Zatem zidentyfikowano następujące problemy badawcze do rozwiązania w poszczególnych zadaniach projektu.

W zadaniu 1.

 1. Badania nad modyfikacją uchwytu worka, pozwalającą na wykorzystanie typoszeregu worków resuscytacyjnych.
 2. Badanie w celu określenia siły nacisku na worek resuscytacyjny.
 3. Badanie nad stosowaniem aktywnego chłodzenia.
 4. Badanie nad wykorzystaniem czujnika bezdechu.
 5. Badanie nad zastosowaniem czujnika ciśnienia podawanej mieszanki powietrzno – tlenowej.
 6. Prace naukowo – badawcze nad modyfikacją układu sterowania.


W zadaniu 2.

 1. Badania niezawodności komponentów mechanicznych.
 2. Prace nad modyfikacją oprogramowania układowego.
 3. Badania niezawodności oprogramowania sterującego.  
 4. Badania niezawodności elektroniki i układów automatyki sterującej.  
 5. Badania nad systemem zasilania i podtrzymania układu sygnalizacji bezdechu.
 6. Badania i dobór systemu inteligentnego wskaźnika naładowania baterii.


Wymienione prace badawcze zostaną zrealizowane w laboratoriach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 385 336,30,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 348 810,00 zł

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu planuje się kontynuację prac nad urządzeniem wspomagającym proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskający worek rozprężny / AmbuRespi. W końcowej fazie realizacji prac w Komponencie I zbudowany prototyp urządzenia został poddany testom poprawności działania, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, prowadzonym w Centrum Symulacji Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Prace będą koncentrowały się nad uwzględnieniem rekomendacji sformułowanych przez zespół testujący prototyp urządzenia zbudowanego w ramach Komponentu I. Rekomendacje te zawierały następujące wymagania: zwiększenie bezpieczeństwa pracy urządzenia poprzez zastosowanie m.in. czujnika bezdechu oraz zabezpieczenia dłoni ratownika przed zgnieceniem. Zadaniem czujnika będzie detekcja uszkodzenia mechanicznego worka resuscytatora lub innych przyczyn, które uniemożliwiają osiągnięcie ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta. Zabezpieczenie dłoni ratownika zostanie osiągnięte poprzez modyfikacje konstrukcyjne urządzenia.

Realizacja projektu od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Marcin Królikowski
e-mail: Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl