VI Forum EMR-PL

Zapraszamy do udziału w VI Forum EMR-PL.

Organizatorami VI Forum EMR-PL są pracownicy z Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki i z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Konferencja odbędzie się 19-22 września 2022 r. w Szczecinie, miejscem konferencji będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej.

Forum EMR-PL organizowane jest co dwa lata przez ośrodki akademickie zajmujące się badaniami w dziedzinie Elektronowego Rezonansu Magnetycznego (EMR/EPR). Forum EMR-PL zostało stworzone przez Polską Grupę EMR w celu integracji środowiska EMR i poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Program konferencji obejmuje wykłady plenarne wygłaszane przez zaproszonych profesorów, uczestników Forum zarówno z kraju jak i goście zaproszeni z zagranicy oraz prezentacje wyników badań wieloczęstotliwościowego rezonansu magnetycznego z różnych dziedzin nauki w formie wystąpień ustnych i posterów.  

Poprzednie konferencje były organizowana przez ośrodki naukowe: Uniwersytet Wrocławski (2018), Wydział Fizyki Uniwersytetu Poznańskiego i Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu (2016), Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014), Instytut Fizyki Politechnika Częstochowska (2012), Uniwersytet Rzeszowski (2010).

Szczegółowe informacje:
https://emr6.zut.edu.pl/

Rejestracja:
https://emr6.zut.edu.pl/?id=12242&no_cache=1

Kontakt:
e-mail: emr6@zut.edu.pl

Danuta Piwowarska
danuta.piwowarska@zut.edu.pl
+48 91 449 40 76

Grzegorz Leniec
gleniec@zut.edu.pl
+48 91 449 40 32