Seminarium Naukowe

Zapraszamy do uczestnictwa w Seminarium Naukowym nt.:

Nowoczesne materiały na bazie ceramiki pochodzenia polimerowego - zaawansowane badania spektroskopowe i szerokie spektrum zastosowań w energetyce, przemyśle lotniczym, katalizie oraz inżynierii biomedycznej.

Organizatorami seminarium są:

  • Katedra Technologii Materiałowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
  • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pod patronatem:

  • Zespołu Inżynierii Powierzchni Sekcji Materiałów Metalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

Seminarium odbędzie się 19. maja 2022 roku, o godzinie 11:00 w Audytorium Maximum budynku WIMiM ZUT, Al.Piastów 19 w Szczecinie. Seminarium Naukowe skierowane jest do szerokiego grona odbiorców. Zapraszamy zarówno naukowców, doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy. W ramach SN gościć będziemy pracowników zespołu profesora Macieja Sitarza z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, którzy nie tylko mogą poszczycić się ważnymi badaniami naukowymi, ale też potrafią o tych badaniach zajmująco opowiadać.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

 

Kontakt:

Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego
Prof. dr hab. inż. Anna Biedunkiewicz

Katedra Technologii Materiałowych
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 Al. Piastów 19
70-310 Szczecin
Tel.: +4891 4494071
e-mail: anna.biedunkiewicz@zut.edu.pl

Współprzewodniczący Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego
Prof. dr hab. inż.  Maciej Sitarz

Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków