IV Spotkanie Nauki z Biznesem

Naszą pasją jest łączenie nauki i biznesu.

Rozwijając się dla przemysłu w ramach projektów finansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Ministra Edukacji i Nauki zwiększamy możliwości badawcze naszego Wydziału m.in. o badania związane z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości, kooperacji robotów i ludzi, technologii IIoT, badań EMC, technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm wpisujących się w realizację inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego, takich jak:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych,

oraz przedstawicieli przemysłu:

 • stoczniowego,
 • offshorowego,
 • przeładunkowego,
 • energetyki wiatrowej,
 • drzewnego,
 • kamieniarskiego,
 • wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • hydrauliki,

chcących rozwijać swoje procesy produkcyjne oraz wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z możliwościami badawczymi Wydziału.
Na Spotkaniu przedstawiona zostanie aparatura badawcza zakupiona w ramach realizacji projektów:

 1. Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020. Projekt współfinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki.
 2. Doposażenie Środowiskowego Laboratorium Miernictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w laboratorium technologii inteligentnych materiałów i struktur tłumiących
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020.

 

Data: 08.12.2022 r. (czwartek)
Czas: 09:00-16:00
Miejsce spotkania: Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin - Laboratorium Hala Technologiczna
Kontakt: (+48) 888 592 561 lub aterelak@zut.edu.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji: https://forms.office.com/r/HfWwn2B3bv

Więcej szczegółów na stronach wydarzenia.

To już czwarta odsłona Spotkań realizowanych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

W seminarium eksperckim w trakcie I Spotkania Nauki i Biznesu wzięło udział ponad 15 przedstawicieli firm intensywnie rozwijającego się w regionie przemysłu przeładunkowego, drzewnego, stoczniowego i energetyki wiatrowej.

II Spotkanie Nauki i Biznesu dedykowane było dla przemysłu: stoczniowego, offshorowego, przeładunkowego, energetyki wiatrowej, przemysłu drzewnego, maszyn wielkogabarytowych oraz wytwarzania maszyn i urządzeń dla potrzeb wymienionych gałęzi przemysłowych. W Spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 26 przedsiębiorstw głównie z regionu zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz dwóch Uczelni ze Szczecina: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Podczas III Spotkania Nauki i Biznesu zaprezentowane zostały możliwości badawcze Wydziału w zakresie wsparcia dotyczącego robotyzacji przemysłu ( systemy zrobotyzowanego transportu, robot spawalniczy), obróbki CNC, pomiarów emisji elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych, testowania i diagnostyki układów hydraulicznych, pomiaru drgań i badania wytrzymałości materiałów. Swoje rozwiązania  i produkty zaprezentowało również 5 firm: Bossard Poland S.A., In Tech Met Konsulting Techniczny, TENTE, STr, FANUC Polska oraz Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii. W Spotkaniu wzięło udział 85 uczestników, reprezentujących 25 firm oraz przedstawiciele Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie.

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Spotkanie jest nieodpłatne.
 • Zapewnia możliwość poznania naukowców i zaplecza badawczego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki i Wydziału Elektrycznego
 • Pozwala zobaczyć w praktyce możliwości posiadanej aparatury badawczej.
 • Udział w panelu eksperckim i zapoznanie się z możliwościami badawczymi, aplikacyjnymi i wdrożeniowymi.
 • Wymiana doświadczeń z przedsiębiorstwami z regionu.
 • Możliwość zaprezentowania własnych produktów, rozwiązań. Wszystkich zainteresowanych nieodpłatnym udostępnieniem miejsca na prezentację własnej firmy w trakcie Spotkania prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: aterelak@zut.edu.pl lub telefoniczny: (+48) 888 592 561.