Inżynieria materiałowa i inżynieria mechaniczna z kategoriami A

Z radością i dumą informujemy, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki dwie dyscypliny naukowe, inżynieria mechaniczna oraz inżynieria materiałowa, uprawiane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki otrzymały wysoką kategorię naukową "A".

Tak wysokie oceny otrzymaliśmy dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy wysokokwalifikowanych zespołów badawczych zatrudnionych na naszym wydziale.

WIMiM jest od lat w naszym regionie, wiodącą  jednostką przygotowującą kadrę inżynierską dla szeroko pojętego przemysłu maszynowego. Postęp zaczyna się na poziomie inżynierii materiałowej, a kończy się na nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn na poziomie inżynierii mechanicznej.

Tak wysoka ocena dyscyplin naukowych uprawianych na naszym wydziale jest potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji naukowych naszych pracowników i gwarantem wysokiego poziomu kształcenia kolejnych pokoleń inżynierów.

prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor