Inauguracja roku akademickiego 2023/2024

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ma zaszczyt zaprosić na

UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Uroczystość odbędzie się w dniu 3 października 2023 r. o godz. 9:00.
w Auli Centrum Dydaktyczno - Badawczego Nanotechnologii
przy al. Piastów 45, w Szczecinie

R.S.V.P. do dnia 25.09.2023r – Katarzyna.Sokolik@zut.edu.pl

Program
  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie Dziekana prof. dr hab. inż. Mirosława Pajora
  • Wystąpienie Rektora dr hab. inż. Jacka Wróbla prof. ZUT
  • Immatrykulacja
  • Pieśń „Gaudeamus igitur”
  • Wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
  • Przedstawienie opiekunów kierunków studiów
  • Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Sandry Paszkiewicz prof. ZUT, nt.: „Nie taki POLIMER straszny, jak go malują”
  • „Gaude Mater Polonia”.