Organizacja obsługi administracyjnej studentów, doktorantów oraz pracowników przez Dziekanat WIMiM ZUT w Szczecinie

 

Organizacja obsługi administracyjnej studentów, doktorantów oraz pracowników przez Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie Zarządzenia Nr 82 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa organizacji zajęć dydaktycznych  i pracy badawczej oraz pracy administracji w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące zasady obsługi administracyjnej studentów, doktorantów oraz pracowników przez Dziekanat Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie:

 1. Wizyty studentów, doktorantów oraz pracowników powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum. Obsługa administracyjna powinna być realizowana, jeśli jest to możliwe, w sposób zdalny. W związku z tym należy skontaktować się
  z pracownikiem dziekanatu telefonicznie lub drogą mailową w celu uzgodnienia odpowiedniej procedury załatwienia danej sprawy.
 2. Wizyta w dziekanacie możliwa jest po uprzednim umówieniu (telefonicznie lub drogą mailową) w celu uniknięcia kolejek i gromadzenia.
  Nr telefonów oraz adresy e- mail dostępne są na stronie internetowej:
  https://wimim.zut.edu.pl/strona-glowna/dziekanat.html
 3. Wprowadza się rejestr osób odwiedzających budynek  (imię, nazwisko, nr telefonu, cel odwiedzin).
 4. Na teren budynku oraz pomieszczeń biurowych mogą wejść wyłącznie osoby
  z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 5. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 m między osobami przebywającymi
  w jednym pomieszczeniu na określonym metrażu, jak również przed dziekanatem.
 6. Przed wejściem do dziekanatu należy zdezynfekować ręce.

Wnioski i podania do dziekanatu można składać:

 1. Pocztą na adres:
  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
  al. Piastów 19, 70- 310 Szczecin.
 2. Za pośrednictwem skrzynki na korespondencję, która została umieszczona przy portierni znajdującej się przy wjeździe na teren wydziału od ul. Kordeckiego.
 3. Za pomocą poczty elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Procedura uzyskania wewnętrznego podpisu elektronicznego zamieszczona jest pod adresem: https://uci.zut.edu.pl/podpis.html

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor