Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultrawytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym.

 


GONAR - BIS Sp. z o.o. w ramach Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego wraz z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój

NAZWA PROJEKTU

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania ultrawytrzymałych stali przeznaczonych na strategiczne elementy maszyn w przemyśle wydobywczym.

CEL PROJEKTU

Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania elementów wiertnicy do wiercenia otworów w skałach na ładunki wybuchowe o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i eksploatacyjnej na potrzeby przemysłu wydobywczego.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Wartość projektu: 30 846 763,75 PLN
Wartość dofinansowania: 16 361 989,25 PLN

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu realizowane są następujące prace badawcze: 1) opracowanie nowego gatunku stali na elementy wiertnicy; 2) opracowanie systemu podłoże-warstwa dyfuzyjna poprawiającej właściwości zmęczeniowe w warunkach zmiennych obciążeń mechanicznych; 3) optymalizacja kształtu elementów wiertnicy; 4) opracowanie technologii łączenia tarciowego elementów wiertnicy; 5) opracowanie technologii skrawania nowych elementów wiertnicy.

Okres realizacji: 01.01.2020 - 31.08.2023

Kierownik projektu w ZUT
prof. dr hab. inż. Jolanta Baranowska
Jolanta.Baranowska@zut.edu.pl