Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0

 

NAZWA PROJEKTU

Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój bazy badawczej i obejmuje doposażenie Hali Technologicznej, funkcjonującej w strukturze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, w Laboratorium „e-Produkcji”.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 –2020. Projekt współfinansowany przez Ministra Edukacji i Nauki.
Wartość projektu 17 815 425,53PLN  
Dofinansowanie projektu z UE: 10 889 327,69 PLN   
Dofinansowanie z BP: 1 492 835,85 PLN

OPIS PROJEKTU

W ramach realizacji projektu przewiduje się doposażenie Hali Technologicznej, funkcjonującej w strukturze Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Laboratorium „e-Produkcji”, obejmujące następujące pracownie:

 1. E-produkcji,
 2. Hydrauliki olejowej i wodnej,
 3. Industrial Internet of Things (IIoT),
 4. Badań i certyfikacji EMC,
 5. Inteligentnych systemów wizyjnych i interfejsów użytkownika.

Zakupiona infrastruktura B+R posłuży do prowadzenia prac badawczych związanych z:

 • projektowaniem i optymalizacją procesów produkcyjnych głównie dla branży metalowej, ale możliwych do wykorzystania również w takich branżach, jak: spożywcza (zakłady mięsne, cukrownie, browary, przetwórstwa ryb), elektryczna, elektroniczna;
 • automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych;
 • diagnostyką i monitorowaniem procesów, maszyn, urządzeń z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych;
 • systemami pomiaru i kontroli jakości procesów, produktów w systemach produkcyjnych;
 • systemami sterowania maszyn i urządzeń, procesów wytwórczych, zwiększających ich efektywność i odporność na zakłócenia;
 • systemami wizyjnymi wykorzystywanymi w automatyzacji i robotyzacji procesów wytwórczych oraz w pomiarach i kontroli jakości wyrobów głównie metalowych;
 • maszynami i urządzeniami automatyzującymi i robotyzującymi procesy wytwórcze;
 • wirtualną weryfikacją i walidacją procesów i produktów;
 • zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości w automatyzacji i robotyzacji procesów na potrzeby zaawansowanych interfejsów człowiek-maszyna;
 • kooperacja robotów i ludzi w ramach procesów produkcyjnych;
 • zastosowaniem technologii IIoT (Industry Internet of Things) dla celów integracji poziomych i pionowych łańcuchów wartości w jednym cyfrowym systemie.

Realizacja projektu: 2020 - 2022

Kierownik projektu

dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna
e-mail: aterelak@zut.edu.pl
www: http://www.lhtwimim.zut.edu.pl/
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki