Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazda 12V / VentiAidEvo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazda 12V / VentiAidEvo” w ramach w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

NAZWA PROJEKTU

Urządzenie wspierające wentylację człowieka w przypadku niewydolności oddechowej, zasilane z gniazda 12V / VentiAidEvo

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zbudowanie sterowanego mikroprocesorowo urządzenia, zasilanego napięciem 12V, które ma być wykorzystane do podtrzymania wentylacji człowieka przy niewydolności oddechowej.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 168 860,40 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 148 280 PLN

OPIS PROJEKTU

Wynikiem projektu ma być proste, tanie i w pełni zautomatyzowane urządzenie VentiAid, które poprzez wspomaganie resuscytacji oddechowej przyczyni się do zwiększenia możliwości walki ze skutkami epidemii COVID-19. Stworzenie przenośnego i przede wszystkim taniego systemu wspomagania proces oddychania będzie prowadziło do zwiększenia dostępu do tego typu urządzeń w szpitalach, a także w warunkach ratownictwa medycznego poza placówkami medycznymi. Rezultaty projektu mogą być wykorzystane także po ustaniu zagrożenia COVID-19 np. poprzez umieszczenie urządzenia w środkach komunikacji masowej jak pociągi i transport miejski.

Realizacja projektu będzie trwała 3 miesiące od 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Marcin Królikowski
e-mail: Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki