Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19 - Komponent II - testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19” w ramach w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

NAZWA PROJEKTU

Komponent II  - testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych.
„Semi-autonomiczny robot dezynfekujący do walki z COVID-19”.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest kontynuowanie prac nad rozwojem semi-autonomicznego robota dezynfekującego do walki z COVID-19. Mimo zrealizowania wielu prac B+R w ramach komponentu I, konieczny jest dalszy rozwój opracowywanego rozwiązania ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z bezpieczeństwem oraz metodą prostego ładowania lub wymiany baterii. Podczas realizacji Komponentu 2 w trakcie tworzenia drugiego ulepszonego prototypu robota szczególny nacisk zostanie położony na prace B+R związane z:

 • systemami bezpieczeństwa i dostosowaniem ich do obowiązujących norm dla wózków autonomicznych,  
 • rozwojem i rozbudowaniem systemów autonomicznych w tym systemami autonomicznego rozpoznawania obiektów do dezynfekcji np. klamek lub wyłączników światła,  
 • modyfikacją konstrukcji mechanicznej pod kątem zapewnienia łatwości napraw oraz ergonomii,  
 • modyfikacją systemu napędowego i kołowego,  
 • optymalizacją wybranych komponentów pod kątem wydajności i kosztochłonności,  
 • aktualizacją interfejsu użytkownika pod kątem intuicyjności oraz łatwości obsługi,  
 • ulepszeniem systemu rozpylania,
 • zapewnieniem szczelności robota,
 • rejestracją danych diagnostycznych pozwalających na ulepszenie rozwiązania,
 • przeprowadzeniem testów w warunkach rzeczywistych w obiektach szpitalnych oraz budynkach użyteczności publicznej,
 • analizą wyników ankietyzacji z etapu testów.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu:  424 902,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 379 500,00 zł 

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zostanie opracowany i przetestowany w warunkach rzeczywistych drugi ulepszony prototyp innowacyjnego semi-autonomicznego robota dezynfekującego. Drugi ulepszony prototyp będzie zgodny z normami bezpieczeństwa dzięki czemu możliwe będzie testowanie go bez nadzoru w warunkach rzeczywistych. Zadaniem robota będzie dezynfekcja pomieszczeń/obiektów za pomocą środka dezynfekującego. Ma to na celu skuteczną eliminację bakterii i wirusów, w tym głównie koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19, bez narażenia personelu na bezpośredni kontakt z czynnikami ryzyka. Zamontowany na robocie zbiornik z odpowiednim środkiem, który będzie rozpylany za pomocą specjalnego układu dysz. Robot będzie mógł zostać zastosowany do dezynfekcji szpitali, urzędów, obiektów kwarantanny lub innych miejsc publicznych o dużym zagęszczeniu ludzi (dworcach autobusowych, parkingach, wspólnotach mieszkaniowych i na ulicach, szczególnie w wąskich przejściach). Urządzenie wyposażone będzie również w opcję monitorowania temperatury osób, będących w zasięgu wbudowanej kamery termowizyjnej. Optymalnym umiejscowieniem robota w trybie pomiaru temperatury będą główne wejścia do budynków. Aby zwiększyć funkcjonalność robota i umożliwić zdalny nadzór testów będzie on mógł być sterowany radiowo lub z użyciem sieci GSM. Jego modułowa budowa pozowali na podwójne zastosowanie robota w walce z pandemią koronawirusa i użycie go jako urządzenia do dostarczania przedmiotów, przeprowadzania inspekcji wizyjnej z użyciem kamer lub odbioru zanieczyszczonych produktów (np. takich jak pościel). Będzie to szczególnie przydatne dla obiektów, w których przebywają osoby objęte kwarantanną, szpitali i pozwoli na dostarczanie im niezbędnych środków takich jak jedzenie, leki, środki czystości itp. Po kontakcie z osobami lub przedmiotami narażonymi na ekspozycję z wirusem robot może się sam zdezynfekować. Ulepszony prototyp drugi zostanie przetestowany w warunkach rzeczywistych w obiektach szpitalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Głównymi zadaniami projektu będzie zbudowanie drugiego ulepszonego prototypu robota dezynfekującego w pełni uszczelnionego i zgodnego z wytycznymi bezpieczeństwa, co umożliwi bezpieczną pracę wśród ludzi bez nadzoru. Kolejnym zadaniem będzie zwiększenie poziomu autonomiczności robota oraz ulepszenie algorytmów wykrywających miejsca do dezynfekcji takie jak klamki czy wyłączniki oświetlenia. Jednak najważniejszym elementem projektu będą testy opracowanego rozwiązania w warunkach rzeczywistych w obiektach szpitalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. Testy mają na celu przygotowanie produktu spełniającego jak najlepiej wymagania docelowych odbiorców oraz poziom gotowości technologicznej TRL 8.

Realizacja projektu od 01.04.2021 r. do 30.09.2021 r.

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inż. Karol Miądlicki
e-mail: Karol.Miadlicki@zut.edu.pl