Nowa generacja dokładnych, ultraszybkich drukarek 3D przeznaczonych do walki ze skutkami COVID-19

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Nowa generacja dokładnych, ultraszybkich drukarek 3D przeznaczonych do walki ze skutkami COVID-19” w ramach w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

NAZWA PROJEKTU

Nowa generacja dokładnych, ultraszybkich drukarek 3D przeznaczonych do walki ze skutkami COVID-19

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie konstrukcji ultraszybkiej drukarki 3D oraz adaptacja układów sterowania i układów napędowych stosowanych w obrabiarkach CNC.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 174 016,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 149 050 PLN

OPIS PROJEKTU

Zastosowanie technologii szybkiego wytwarzania/prototypowania, w tym metody osadzania topionego materiału zaliczanej metod druku 3D,częściowo rozwiązuje problem wytwarzania elementów aparatury badawczej, lekarskiej oraz środków ochrony. Obecnie dostępne drukarki 3D korzystają głównie z silników krokowych w znacznej większości niewyposażonych w enkodery, konstrukcje takie pozwalają na efektywne drukowanie z prędkościami maksymalnie 50-90 mm/s. Zastosowanie systemu sterowania CNC wraz z silnikami BLDC ze zintegrowanymi enkoderami zapewni przyspieszenie prędkości drukowania do 200-300 mm/s. Co w efekcie przełoży się na skrócenie czasu drukowania elementu. Rozpatrując, w ramach przykładu, druk 8 przyłbic na konwencjonalnej drukarce z silnikami krokowymi trwa ok. 30 godzin natomiast na proponowanej drukarce wyposażonej w silniki BLDC oraz sterowanie CNC czas ten można skrócić się do 8 godzin. Zastosowanie tych zmian pozwoli na bardzo szybkie prototypowanie, a nawet masowe wytwarzanie środków ochrony i elementów aparatury medycznej lub części zamiennych. Ponadto opracowanie dokładnej, ultraszybkiej drukarki umożliwia jej zastosowanie w sektorze wytwórczym jako środek produkcji elementów zamiennych maszyn. Jest to szczególnie istotne w przypadku zniszczenia elementu maszyny, powodującego w efekcie zatrzymanie produkcji. Zamówienie zamiennika, przy wydłużonym czasie dostawy związanym z pandemią COVID-19, wiąże się z wstrzymaniem produkcji, skutkując potencjalnymi stratami finansowymi. Drukowanie części zamiennych pozwoli na znaczne skrócenie czasu wstrzymania produkcji, umożliwiając tym samym szybkie jej wznowienie oraz zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw.

Realizacja projektu będzie trwała 3 miesiące od 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Paweł Dunaj
e-mail: Pawel.Dunaj@zut.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki