System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2” w ramach w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

NAZWA PROJEKTU

System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu mechatronicznego służącego do kontroli wejścia do obiektów użyteczności publicznej.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 155 311,50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 137 775 PLN

OPIS PROJEKTU

W ramach projektu zostanie opracowany oraz wykonany prototyp zautomatyzowanej śluzy ograniczającej dostęp do obiektu dla osób u których występuje jeden z symptomów choroby COVID-19. Ponadto śluza ta będzie miała za zadanie zmniejszenie możliwości transmisji patogenu poprzez dezynfekcje odzieży oraz dłoni osoby wpuszczanej do obiektu. Zakres prac obejmuje opracowanie konstrukcji śluzy oraz układu atomizacji środka dezynfekującego, jak i układu pomiaru temperatury wraz z systemem rozpoznawania osób o podwyższonej temperaturze. Urządzenie będzie miało za zadanie podjąć decyzje o dopuszczeniu do obiektu osoby testowanej.
Dodatkowo ważnym aspektem proponowanego systemu jest możliwość zbierania materiałów w formie zdjęć wraz z wartością zmierzonej temperatury oraz datą wejścia osoby na teren kontrolowanego obiektu.

Realizacja projektu będzie trwała 3 miesiące od 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inż. Paweł Herbin
e-mail: Pawel.Herbin@zut.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki