System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2 - Komponent II - testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2” w ramach w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

NAZWA PROJEKTU

Komponent II  - testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych.
„System zautomatyzowanej kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej przeznaczony do przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2".

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest rozwój opracowanego w ramach komponentu I proto_lab urządzenia stanowiącego zintegrowany system mechatroniczny służący do kontroli wejścia do obiektów użyteczności publicznej.

Opracowywane urządzenie zostanie wyposażone w szereg czujników oraz system akwizycji oraz przetwarzania danych z tych sensorów. Dwa prototypy które zostaną wytworzone w ramach komponentu II zostaną znacznie rozbudowane pod względem funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania. Urządzenie zostanie wyposażone w procedury diagnostyczne oraz auto kalibracje czujników pomiarowych. Algorytmy sterowania zostaną przetestowane w środowisku Matlab, po etapie wewnętrznych testów w siedzibie grantobiorcy zostaną one zaimplementowane w języku C/C++ Ponadto zostanie przeprowadzona analiza i optymalizacja kosztów konstrukcji jak i technologii jej wytwarzania. Poddany modyfikacji zostanie także układ rozpylania środka dezynfekującego.

Podczas realizacji projektu zostaną zrealizowane prace B+R w celu rozwinięcia technologii rozpoznawania osób o podwyższonej temperaturze oraz przetwarzania danych z czujników w które śluza zostanie wyposażona w celu skutecznego ograniczenia dostępu dla osób chorych oraz dezynfekcji osób zaklasyfikowanych do osób zdrowych. W celu rozpylenia środka dezynfekującego w sposób bezpieczny dla zdrowia osób kontrolowanych, system rozpylania środka dezynfekującego będzie uruchamiany sekcyjnie w zależności od wysokości osoby kontrolowanej. Wskutek czego urządzenie nie będzie rozpylać substancji w kierunku twarzy użytkownika.

Ponadto opracowywane algorytmy umożliwiać będą rozpoznawanie obiektów o temperaturze zbliżonej do temperatury osoby zdrowej oraz o temperaturach podwyższonych tj. z przedziału 35-42. Ponadto w systemie będzie zapisywany zestaw danych takich jak obraz z kamery termowizyjnej, kamery kolorowej i odczytana temperatura. Dane te posłużą do oceny jakości pracy urządzenia oraz wykrywania nieoczekiwanych działań systemu wywołanych sytuacjami wyjątkowymi lub błędami.

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 394 388,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 358 600,00 PLN zł

OPIS PROJEKTU

Zespół w ramach projektu w celu minimalizacji wydatków ponoszonych przez obiekty użyteczności publicznej przeprowadzi proces optymalizacji kosztów produkcji zautomatyzowanej śluzy zbudowanej w ramach pierwszego etapu projektu Proto_lab. Ponadto usprawniony zostanie algorytm pracy urządzenia w celu zwiększenia szybkości i poprawy skuteczności działania. Po etapie laboratoryjnym zostanie przeprowadzony najważniejszy etap prac, którym jest długotrwałe testowanie dwóch sztuk prototypów w warunkach rzeczywistych. Śluza zostanie zamontowana na terenie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdroje” w Szczecinie. Podczas procesu testowania analizowane będą dane z sensorów urządzenia. Zostanie przeprowadzony proces ankietyzacji zadowolenia użytkowników, w tym pracowników i pacjentów szpitala.

Realizacja projektu od 01.04.2021 r. -30.09.2021 r.

KIEROWNIK PROJEKTU

mgr inż. Paweł Herbin
e-mail: Pawel.Herbin@zut.edu.pl