Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie realizuje projekt pn.: „Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi” w ramach w ramach projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab”

NAZWA PROJEKTU

Akumulatorowe, automatyczne urządzenie wspomagające proces resuscytacji pacjentów z niewydolnością oddechową, uciskające worek rozprężny / AmbuRespi

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest budowa prostego, przenośnego, taniego, zautomatyzowanego systemu wspomagającego resuscytację oddechową-AmbuRespi

FINANSOWANIE PROJEKTU

Projekt jest realizowany i współfinansowany w ramach Projektu „Odpowiedzialny społecznie Proto_lab” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu: 167 755,32 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 148 324 PLN

OPIS PROJEKTU

Rezultatem wnioskowanego projektu jest budowa prostego, przenośnego, taniego, zautomatyzowanego systemu wspomagającego resuscytację oddechową–AmbuRespi, którego powstanie bezpośrednio odnosi się do zwiększenia możliwości walki ze skutkami epidemii COVID-19 w województwie zachodniopomorskim. Prowadzi do zwiększenia dostępu do technicznych środków wspomagania systemu oddechowego (w warunkach szpitalnych oraz ratownictwa medycznego poza terenem szpitala). W ramach projektu proponuje się przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych prowadzących do opracowania i budowy prototypu urządzenia do uciskania worka resuscytacyjnego (Ambu Bag) z mikroprocesorowym układem sterowania. Mobilność urządzenia zagwarantowana jest przez bateryjny system zasilania. Efektem działania urządzenia jest odciążenie ratownika medycznego (lub personelu szpitalnego) i umożliwienie udzielenia pomocy większej liczbie pacjentów w tym samym czasie przez jedną osobę. Proponowane rozwiązanie cechuje również niska cena produkcji, przez co może być dostępne w większej ilości, niż drogie konwencjonalne układy wentylacji oddechowej. Rezultaty projektu mogą być wykorzystane również po ustaniu zagrożenia COVID-19 np. w sytuacji wypadku komunikacyjnego z dużą liczbą rannych wymagających wspomagania oddychania (np. wypadek autobusu, pociągu).

Realizacja projektu będzie trwała 3 miesiące od 01.08.2020 r. – 31.10.2020 r.

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Marcin Królikowski
e-mail: Marcin.Krolikowski@zut.edu.pl
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki