Uchwały i komunikaty

Wszystkie dokumenty związane z wyborami są dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Uchwały

 

 

Komunikaty

Komunikat nr 8 z dnia 5.11.2021r.: wersja dostępna (format:  pdf, rozmiar:  153 KB), wersja z podpisem (format:  pdf, rozmiar:  604 KB)
(wybory uzupełniające delegatów na zebranie uczelniane dotyczące wyborów przedstawicieli do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich)

Komunikat nr 7 z dnia 9.06.2020r.: wersja dostępna (format:  pdf, rozmiar:  179 KB)
(wybory członków do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej z grupy profesorów)

Komunikat nr 6 z dnia 4.06.2020r.: wersja dostępna (format:  pdf, rozmiar:  179 KB)
(wybory przedstawicieli do Senatu z grupy profesorów i profesorów uczelni)

Komunikat nr 5 z dnia 27.05.2020r.: wersja dostępna (format:  pdf, rozmiar:  177 KB)

Komunikat nr 3 z dnia 06.02.2020r.: wersja dostępna (format:  pdf, rozmiar:  149 KB), skan z podpisami (format:  pdf, rozmiar:  659 KB)

Komunikat nr 2 z dnia 20.01.2020r.: wersja dostępna (format:  pdf, rozmiar:  189 KB), skan z podpisami (format:  pdf, rozmiar:  894 KB)

Komunikat nr 1 z dnia 20.01.2020r.: wersja dostępna (format:  pdf, rozmiar:  160 KB), skan z podpisami (format:  pdf, rozmiar:  617 KB)