Protokoły

Wszystkie dokumenty związane z wyborami są dostępne wyłącznie w Uczelnianej Sieci Komputerowej.

Protokół 24.05.2023r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z przeprowadzonych wyborów członków do rady dyscypliny inżynieria mechaniczna z grupy nauczycieli akademickich (ze stopniem doktora) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub badawczych:

Protokół 17.02.2023r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów uzupełniających członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020 - 2024 z grupy profesorów

Protokół 19.11.2021r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020 - 2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WIMiM ZUT

Protokół 19.06.2020r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024 z grupy profesorów:

Protokół 15.06.2020r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020-2024 z grupy profesorów i profesorów ZUT WIMiM:

Protokół 4.06.2020r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające przedstawicieli do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WIMiM, w tym profesorów ZUT:

Protokoły 26.05.2020

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020 – 2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WIMiM ZUT:

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej I Mechatroniki ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające przedstawicieli do Senatu na kadencję 2020 – 2024 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WIMiM ZUT:

 

 

Protokół 14.02.2020r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów delegata na zebranie uczelniane wybierające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WIMiM ZUT:

Protokół 06.02.2020r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z II tury wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WIMiM ZUT:

Protokół 04.02.2020r.

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024 z grupy profesorów i profesorów ZUT WIMiM ZUT:

Protokoły 03.02.2020

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich WIMiM ZUT:

Protokół Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej I Mechatroniki ZUT z wyborów delegatów na zebranie uczelniane wybierające elektorów do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024 z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi WIMiM ZUT: