Informacje bieżące

WIMiM na Pol’and’Rock Festival 09.08.2022 12:52

Nasz Wydział był obecny na tegorocznym Festiwalu Pol’and’Rock.

 

Nasze stoisko mieściło się w strefie Pomorza Zachodniego wraz z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz przedstawicielami Samorządu Studenckiego WIMiM.

Zaprezentowaliśmy m.in. semi-autonomicznego jeżdżącego robota oraz cobota Kinova - czyli robota współpracującego z człowiekiem. Dużym zainteresowaniem najmłodszych i tych nieco starszych - cieszyły się samochody RC.

Dziękujemy Wszystkim za odwiedziny, w szczególności naszym absolwentom i studentom trzeciego roku IPP 4.0.

Prezentowane powyżej projekty były lub są obecnie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Sprzęty te są częścią projektu „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0”.

 

Stanowisko promocyjne podczas Pol'and'Rock Festival.

Stanowisko promocyjne podczas Pol'and'Rock Festival.

Prezentajca semi-autonomicznego robota.

Prezentajca semi-autonomicznego robota.

Stanowisko promocyjne WIMiM.

Stanowisko promocyjne WIMiM.

Sterowanie robotem przez uczestników.

Sterowanie robotem przez uczestników.

Uczestnicy Festiwalu.

Uczestnicy Festiwalu.

Samorząd Studencki WIMiM wraz z Pełnomocnik Dziekana ds promocji wydziału.

Samorząd Studencki WIMiM wraz z Pełnomocnik Dziekana ds promocji wydziału.

Modernizacja samochodów RC.

Modernizacja samochodów RC.

Olgierd Geblewicz na stanowisku promocyjnym.

Olgierd Geblewicz na stanowisku promocyjnym.

Samochód RC w akcji.

Samochód RC w akcji.

Sterowanie i omówienie funkcji robota.

Sterowanie i omówienie funkcji robota.

Semi robot częstujący cukierkami.

Semi robot częstujący cukierkami.

Semi-autonomiczny robot z cukierkami.

Semi-autonomiczny robot z cukierkami.

Semi-autonomiczny robot.

Semi-autonomiczny robot.

Sterowanie robotem.

Sterowanie robotem.

Studenci trzeciego roku kierunku IPP 4.0.

Studenci trzeciego roku kierunku IPP 4.0.