Informacje bieżące

Uwaga! 20.10.2020 09:26

Przypominamy, że student jest zobowiązany niezwłocznie poinformować drogą elektroniczną lub telefonicznie Dziekana dzwimim@zut.edu.pl lub Kierownika Dziekanatu maria.głowacka@zut.edu.pl, tel. 091 44 94 551; 44 94 552 o nałożonym nakazie kwarantanny lub hospitalizacji związanych z pandemią Covid-19.