Informacje bieżące

Stypendia Rektora 14.11.2023 09:15

W dziekanacie, w pokoju nr 149, można odbierać decyzje dot. stypendium Rektora dla najlepszych studentów.