Informacje bieżące

Obrona rozprawy doktorskiej 14.11.2023 10:09

W dniu 21 listopada 2023 r. o godzinie 10:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Inez Kowalczyk

pod tytułem:

Poliestrowe kopolimery blokowe na bazie surowców pochodzenia roślinnego

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Kwiatkowska
Recenzenci:

  • dr hab. inż. Łukasz Piszczyk, prof. PG – Politechnika Gdańska
  • dr hab. inż. Tomasz Garbacz, prof. PL – Politechnika Lubelska

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 r. o godz. 10:30 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, sala 301.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 Szczecin, a także z recenzjami i streszczeniem na stronie internetowej bip.zut.edu.pl w zakładce „stopnie naukowe/inżynieria mechaniczna/Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki”.