Informacje bieżące

Obrona rozprawy doktorskiej 14.11.2023 10:09

W dniu 19 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Izabeli Irskiej

pod tytułem:

Otrzymywanie i właściwości fizyczne nowych alifatyczno-aromatycznych kopolimerów blokowych

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa

Promotor: dr hab. inż. Elżbieta Piesowicz, prof. ZUT
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Sandra Paszkiewicz, prof. ZUT
Recenzenci:

  • dr hab. inż. Beata Fryczkowska, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  • dr hab. inż. Dorota Czarnecka-Komorowska, prof. PP – Politechnika Poznańska

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 19, 70-310 Szczecin, sala 301.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 19 Szczecin, a także z recenzjami i streszczeniem na stronie internetowej bip.zut.edu.pl w zakładce „stopnie naukowe/inżynieria mechaniczna/Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki”.