Informacje bieżące

Obrona doktoratu 14.07.2022 15:30

6 lipca 2022r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Dominika Gałdyńskiego

pod tytułem: Wpływ technologii naprawy podłużnicy samochodowej, wykonanej ze stali DP na przebieg aktywacji poduszki gazowej,
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

  • Promotor: dr hab. inż. Maciej Lisowski, prof. ZUT,
  • Recenzent: dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. PG – Politechnika Gdańska,
  • Recenzent: dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. PWr – Politechnika Wrocławska.

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej bip.zut.edu.pl w zakładce „stopnie naukowe/inżynieria mechaniczna/Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki”, rozprawa doktorska do wglądu w aplikacji MS Teams i w Bibliotece WIMIM.

Rozprawa doktorska uzyskała wyróżnienie komisji doktorskiej!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak, prof. PWr; prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor - Dziekan WIMiM; doktorant mgr inż. Dominik Gałdyński; dr hab. inż. Maciej Lisowski, prof. ZUT; dr hab. inż. Dariusz Fydrych, prof. PG; dr hab. inż. Agnieszka Ubowska prof. ZUT.