Informacje bieżące

Obrona doktoratu 14.07.2022 15:47

8 lipca 2022r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Łukasza Mozgi

pod tytułem: Modelowanie układu elektrohydraulicznego w aspekcie oceny jego stanu zużycia,
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

  • Promotor: dr hab. inż. Karol F. Abramek, prof. ZUT,
  • Recenzent: dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK – Politechnika Koszalińska,
  • Recenzent: dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL– Politechnika Lubelska.

Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej dostępne są na stronie internetowej bip.zut.edu.pl w zakładce „stopnie naukowe/inżynieria mechaniczna/Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki”, rozprawa doktorska do wglądu w aplikacji MS Teams i w Bibliotece WIMIM.

Praca doktorska uzyskała wyróżnienie komisji doktorskiej!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Na zdjęciu od lewej: dr hab. inż. Marcin Chodźko, prof. ZUT; dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK – Politechnika Koszalińska; doktorant Łukasz Mozga; dr hab. inż. Karol Abramek, prof. ZUT; dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL– Politechnika Lubelska; dr inż. Konrad Prajwowski; dr hab. inż. Agnieszka Ubowska prof. ZUT; prof. dr hab. inż. Jacek Eliasz; prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor - Dziekan WIMiM.