Informacje bieżące

Nowa Pani dr inż. na WIMiM! 20.11.2023 11:05

17 listopada 2023 r., odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Beaty Niesterowicz

 

pod tytułem Modelowanie belek stalowo-polimerobetonowych z zastosowaniem modeli ciągłych

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

  • Promotor: prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński,
  • Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Dunaj,

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Marek Galewski, prof. PG – Politechnika Gdańska,
  • dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!