Informacje bieżące

Młodzi i zdolni. 29.08.2023 08:53

Nasza doktorantka Izabela Irska z Katedry Technologii Materiałowych odbyła 4 tygodniowy staż w Portugalii, na Uniwersytecie na w Aveiro.

 

Temat badawczy realizowany podczas stażu:
Chemical recycling followed by SSP: a promising strategy to produce industrially-relevant FDCA-based polyesters

Nasza badaczka w czasie pobytu na uniwersytecie prowadziła badania nad możliwością recyklingu chemicznego poliestrów na podstawie kwasu 2,5-furanodikarboksylowego. Realizowane w tym zakresie prace skupiały się na optymalizacji warunków procesu depolimeryzacji poli (2,5-furanianu trimetylenu) (PTF) z wykorzystaniem mieszanin głęboko eutektycznych (DES). Badania w tym zakresie to pierwszy krok do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych i skutecznego odzysku surowców m.in. z materiałów opakowaniowych.

Serdecznie gratulacje udanego stażu. Poniżej graficzne podsumowanie badań i nie tylko.