Technologie materiałowe i spawalnicze

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:

 • Inżynieria spawalnictwa
 • Projektowanie materiałowe
 • Przetwórstwo tworzyw polimerowych
OPIS KIERUNKU

Kierunek oferuje kształcenie inżyniera technologa o deklarowanym w trakcie studiów profilu w zakresie projektowania materiałowego konstrukcji, przetwórstwa tworzyw polimerowych lub inżynierii spawalnictwa.

 

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

Dzięki metodyce kształcenia skonfigurowanej w nowatorski sposób, poprzez rozwiązywanie praktycznych problemów konstrukcyjno-technologicznych, zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające:

 • analizę warunków pracy konstrukcji i przebiegu procesów technologicznych,
 • dokonywanie wyboru i zastosowanie optymalnych materiałów i technologii w konstrukcjach inżynierskich z użyciem nowoczesnych metod analitycznych, obliczeniowych i/lub doświadczalnych,
 • ocenę poprawności wprowadzonych rozwiązań także od strony ekologicznej.

 

TWOJA KARIERA ZAWODOWA

Możliwości zawodowe to praca na stanowiskach:

 • konstruktora i/lub technologa w różnych branżach przemysłu maszynowego, samochodowego, zbrojeniowego, lotniczego, morskiego (offshore), chemicznego, czy przemysłu tworzyw sztucznych i przetwórstwa polimerów,
 • inspektora w jednostkach towarzystw klasyfikacyjnych,
 • specjalisty w laboratoriach badań materiałów pracujących na potrzeby np. kontroli jakości,
 • specjalisty ds. rozwoju nowych produktów,
 • inżyniera spawalnika nadzorującego wytwarzanie i odbiory konstrukcji spawanych.

 Plany i treści programowe.