Mechanika i robotyzacja przemysłu

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:

  • Energetyka
  • Inżynieria pojazdów
  • Mechanika

Studenci kierunku Mechanika i robotyzacja przemysłu uzyskują kompleksowe wykształcenie umożliwiające projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie i obsługę maszyn. Kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów obejmujących wiedzę m.in. z wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania,  programowania i sterowania obrabiarek CNC i robotów przemysłowych, kontroli jakości i nowoczesnych metod metrologicznych.

Zajęcia prowadzone są w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności w modelowaniu 3D oraz programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia na hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w nowocześnie wyposażonych laboratoriach pozwalają sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę.

Plany i treści programowe.