Mechanika i budowa maszyn - solidne fundamenty

Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn uzyskują kompleksowe wykształcenie w zakresie budowy maszyn, zasad ich projektowania, konstruowania i wytwarzania. Poza przedmiotami podstawowymi, których poznanie jest konieczne do dalszego poszerzania wiedzy, kierunek oferuje wiele specjalistycznych kursów. Od wykorzystania narzędzi komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania począwszy, przez zagadnienia jakości produkcji, metrologię po problemy programowania i sterowania urządzeniami oraz maszynami. Wszystkie te zajęcia prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach z wykorzystaniem światowej klasy sprzętu. Wybór drugiego stopnia studiów i kontynuacja kształcenia, poprzez wybór przedmiotów obieralnych, pozwala skupić się studentowi na poznawaniu i doskonalenie umiejętności w interesujących go dziedzinach – wytwarzaniu, projektowaniu, mechatronice. Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatów, potwierdzających posiadane umiejętności w modelowaniu 3D oraz programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Zajęcia na hali technologicznej, wyposażonej w nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie oraz w bogato wyposażonych laboratoriach pozwalają sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę. Dla najlepszych – Wydział oferuje dalsze kształcenie na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, ściśle związanej z kierunkiem studiów Mechanika i Budowa Maszyn.

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie):

 • stacjonarne - 7 semestrów
 • niestacjonarne - 8 semestrów

 

Studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • stacjonarne - 3 semestry
 • niestacjonarne - 4 semestry

Specjalności:

 • inżynieria spawalnictwa
 • komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie maszyn
 • urządzenia mechatroniczne

 

 

 

Możesz pracować jako ...

Technolog

Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków, wynikających z szerokiej wiedzy w różnych dziedzinach. Zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem procesów technicznych realizowanych w miejscu pracy. Nie tylko potrafi opracować technologię wykonywania określonych części maszyn, ale również dopracuje każdą fazę jego powstawania od projektu po wytworzenie i sprawdzenie jakości. Ponadto, sporządza on i nadzoruje obieg informacji (w tym dokumentacji technicznej) oraz koordynuje działania w zakresie czasu życia produktu. Jego multi-dyscyplinarna wiedza jest wykorzystywana do całościowego ujęcia procesów technicznych realizowanych w zakładzie pracy.

 

 

 

 

 

 

Kierownik działu projektowo - konstrukcyjnego

Osoba odpowiedzialna za przygotowania produkcji oraz współudział i terminowe przygotowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej. Osoba taka jest w stanie nadzorować spójność dokumentacji realizowanych projektów oraz rejestrować wprowadzane zmiany. Zna zasady funkcjonowania systemów wymiany informacji w firmie, zasobów firmy i jej możliwości technicznych. Efektywnie zarządza personelem i w razie potrzeby udzielać rad w kwestiach technicznych i organizacyjnych. Jego rolą jest również motywowanie podwładnych do efektywnej pracy, optymalizowanie kosztów oraz realizowanie strategii rozwojowych firmy w zakresie podnoszenia jakości wyrobu.

 

Wybrane przedmioty nauczania ...

 • Obróbka ubytkowa części maszyn
 • Obróbka wieloosiowa w systemach CAD/CAM
 • CAD/CAM w zintegrowanych systemach wytwarzania
 • Komputerowe modelowanie systemów wytwarzania
 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Dynamika układów mechanicznych
 • Teoria mechanizmów
 • Badania doświadczalne maszyn technologicznych
 • Maszyny technologiczne
 • Napędy elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne
 • Podstawy automatyki i robotyki
 • Podstawy eksploatacji maszyn
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy modelowania układów mechatronicznych
 • Podstawy projektowania systemów obróbkowych
 • Podstawy sterowania układów mechatronicznych
 • Podstawy technologii maszyn
 • Techniki symulacyjne w budowie maszyn
 • Techniki wytwarzania

 
Plany i treści programowe.