Inżynieria transportu

Kierunek Inżynieria transportu powstał z dawnego kierunku Transport na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.

Jeśli Twoją pasją jest motoryzacja i chciałbyś związać z nią swoją karierę zawodową to ten kierunek jest dla Ciebie.

Więcej informacji:
tel. +48 91 449 48 63,  91 449 48 74
e-mail: wimimkep@zut.edu.pl

Dwa kierunki dyplomowania (specjalności):

 • Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja transportu

Sylwetka absolwenta dla specjalności: Diagnostyka i urządzenia mechatroniczne pojazdów samochodowych

Zakres kształcenia na tej specjalności pozwoli na opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki urządzeń mechatronicznych pojazdu z uwzględnieniem sieci transmisji danych, procedur diagnostyki pojazdów i wykorzystaniem specjalistycznej aparatury diagnostycznej

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie:

 • planowania i zarządzania procesem eksploatacji pojazdów,
 • zastosowania nowoczesnych rozwiązań mechatronicznych w technice pojazdów,
 • podstaw współczesnych metod i narzędzi w obszarze projektowania samochodów osobowych i ciężarowych,
 • nowoczesnych metod diagnostycznych,
 • zaawansowanych metod sterowania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Sylwetka absolwenta dla specjalności: Organizacja transportu

Zakres kształcenia na tej specjalności pozwoli na opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu technologii transportowych, obsługi centrów logistycznych, prawa transportowego oraz zaznajomieniem się z zadaniami i rolą spedytora w łańcuchu transportowym.

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie:

 • planowania, realizacji i nadzorowania procesów transportowych,
 • nadzorowania ruchu samochodowego,
 • zarządzania i zabezpieczenia ruchu drogowego,
 • projektowania i prowadzenia procesów przewozowych,
 • projektowania i prowadzenia procesów technologicznych obsług i napraw, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • podstaw współczesnych metod i narzędzi w obszarze organizacji zaplecza technicznego samochodów osobowych i ciężarowych,
 • nowoczesnych metod diagnostycznych oraz
 • zaawansowanych metod sterowania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.

Argumenty i atuty za podjęciem studiów:

Posiadamy:

 • nowoczesne laboratoria,
 • stanowiska do badań silników spalinowych,
 • nowoczesną hamownię podwoziową,
 • testery diagnostyczne,
 • stoły probiercze do badania współczesnych układów wtryskowych,
 • możliwość wyjazdów do krajów UE w ramach programu Erasmus,
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe TRANSPORTU,
 • system stypendialny,
 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne w ramach zajęć laboratoryjnych, pokazów szkoleniowych i praktyk, z których część odbywa się w przedsiębiorstwach i służbach związanych z transportem samochodowym (firmy motoryzacyjne, serwisy samochodowe, firmy spedycyjne, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego itp.).

Na zajęciach:

 • poznasz budowę pojazdów samochodowych,
 • nauczysz się współczesnych metod diagnostycznych i naprawczych.

Posiadamy wykwalifikowanych wykładowców, którzy współpracują z przemysłem motoryzacyjnym i przekazują wiedzę praktyczną.

Wychodzimy naprzeciw branży automotive i szkolimy studentów z podstaw programowania w pojazdach.

 

Możliwości pracy czekają na Ciebie:

 • firmy motoryzacyjne,
 • autoryzowani dealerzy oraz autoryzowane serwisy samochodów,
 • zarządy przedsiębiorstw reprezentujących transport samochodowy,
 • wydziały komunikacji urzędów miast, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
 • funkcje kierownicze jednostek organizacyjnych związanych z eksploatacją środków transportu i infrastruktury transportu oraz służb inżynierii ruchu,
 • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu,
 • firmy zajmujące się obsługiwaniem, planowaniem i zarządzaniem procesami eksploatacji pojazdów.