Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa – kierunek z europejskim certyfikatem jakości

Dlaczego Inżynieria Materiałowa?

W dzisiejszym świecie postęp cywilizacyjny nie byłby możliwy bez nowoczesnych materiałów. Nie byłoby samolotów, lotów w kosmos, zaawansowanej elektroniki, miniaturyzacji, implantów czy coraz lepszych wyników w sporcie. Dostęp do nowoczesnych materiałów i stały ich rozwój sprawiają, że żyje nam się ciekawiej, bardziej komfortowo, bezpieczniej i dłużej.

Inżynieria Materiałowa zajmuje się zasadami opracowywania i udoskonalania materiałów poprzez nadawanie im specyficznych cech użytkowych, określanie ich struktury i badanie właściwości. To dziedzina nauki o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca wiedzę inżynierską ze znajomością budowy materii i technologii materiałowych, niezbędnych w doborze najbardziej odpowiednich materiałów w procesie projektowania każdego produktu i urządzenia.

To kierunek dla Ciebie jeśli:

 • interesują Cię nowoczesne materiały metaliczne, polimerowe, ceramiczne, kompozyty i chcesz przyczynić się do ich rozwoju,
 • ciekawi Cię ich budowa, właściwości użytkowe, kierunki zastosowań, możliwości modyfikacji i zasady doboru do konkretnych produktów,
 • widzisz swoją przyszłość w projektowaniu i udoskonalaniu materiałów oraz urządzeń,
 • pragniesz zdobyć fascynujący zawód, który pozwoli Ci na pracę w wielu różnych sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, transportowym, medycznym, chemicznym, opakowaniowym, elektronicznym, maszynowym, konstrukcji stalowych, itd.

Jakość potwierdzona certyfikatem

W 2018 Inżynieria Materiałowa, jako pierwszy kierunek w ZUT, została doceniona przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych, która przyznała jej prestiżowy Europejski Certyfikat Jakości EUR-ACE®Label. Jest to system akredytacji stworzony i firmowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), tj. sieć zrzeszającą wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów. Uzyskanie certyfikatu EUR-ACE (European Accredited Engineer) jest potwierdzeniem wysokiego poziomu kształcenia na kierunku technicznym, spełniającego europejskie  standardy w zakresie jakości kształcenia. Razem z dyplomem nasi absolwenci uzyskują certyfikat w języku angielskim potwierdzający ukończenie kierunku studiów z akredytacją europejską EUR-ACE®Label, co otwiera im możliwości pracy w krajach europejskich.   

Więcej informacji o certyfikacie EUR-ACE®Label i procedurze certyfikacji na stronie http://www.kaut.agh.edu.pl/

Pierwsze miejsce w Polsce i drugie w Europie Środkowej!

Właśnie ukazały się wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), a w nim nasz kierunek Inżynieria Materiałowa, pod względem jakości kształcenia został sklasyfikowany na 2. pozycji wśród uczelni środkowo-europejskich i na 1. pozycji (ex aequo z Politechniką Warszawską, różnica w wynikach mniejsza niż 0,5 pp) wśród kierunków realizowanych na innych polskich uczelniach.

W rankingu uwzględniono 139 uczelni prowadzących kierunek IM w 13 krajach Europy Środkowej oraz 55 uczelni polskich. Uwzględniał on zarówno działalność naukową w dyscyplinie inżynieria materiałowa kadry akademickiej zaangażowanej w prowadzenie zajęć, jak i wysokie standardy kształcenia podczas realizacji studiów. Ocenie podlegały osiągnięcia uzyskane w latach 2014-2018.

 

Poziomy i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) S1, N1:

 • stacjonarne - 3,5 roku (7 semestrów)
 • niestacjonarne - 4 lata (8 semestrów)

Studia drugiego stopnia (magisterskie) S2, N2 – także w jęz. angielskim:

 • stacjonarne - 1,5 roku (3 semestry)
 • niestacjonarne - 2 lata (4 semestry)

 

Specjalności:

Konstrukcje lekkie

Student poszerza wiedzę zdobytą na studiach inżynierskich o lekkie polimerowe kompozyty konstrukcyjne, w tym również biokompozyty, zaawansowane techniki przetwórcze, umiejętności projektowania materiałów kompozytowych, znajomości specjalistycznych badań mechanicznych, nieniszczących, oceny trwałości eksploatacyjnej oraz możliwości recyklingu).

Przetwórstwo tworzyw polimerowych

Student poszerza wiedzę zdobytą na studiach inżynierskich o konstrukcje oprzyrządowania technologicznego, nowoczesne metody badań materiałów i sposoby uzyskiwania specjalnych materiałów konstrukcyjnych na bazie polimerów i kompozytów polimerowych.

Spawalnictwo i techniki  łączenia

Student poszerza wiedzę zdobytą na studiach inżynierskich o technologie łączenia elementów maszyn, urządzeń i konstrukcji z metali i ich stopów oraz tworzyw ceramicznych, polimerowych i kompozytowych. Umożliwia zdobycie umiejętność właściwego doboru materiałów na konstrukcje spawane, zgrzewane, lutowane i klejone oraz projektowania technologii spawania z uwzględnieniem wymogów stawianych przez normy, przepisy instytucji nadzorujących. Uczy komputerowego wspomagania procesów technologicznych w tym: projektowania, wytwarzania i kontroli jakości konstrukcji spawanych).

Perspektywy zawodowe

Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie jako:

 • technolodzy - specjaliści nadzorujący procesy produkcyjne oraz kontrolę jakości w firmach produkcyjnych, na wydziałach produkcji wyrobów z metali, ceramiki, tworzyw polimerowych, kompozytów, i innych,
 • specjaliści wspomagający pracę konstruktorów w zakresie doboru odpowiednich materiałów oraz planowania procesów wytwórczych / przetwórczych przy wdrażaniu nowych produktów i urządzeń,
 • specjaliści w zakresie modyfikacji lub wytwarzania i badania nowych zaawansowanych materiałów o specyficznych właściwościach użytkowych, odpowiadających na potrzeby konkretnych branż / zastosowań,
 • specjaliści w zakresie technologii spawania i spajania materiałów,
 • inżynierowie projektu odpowiedzialni za zaplanowanie i realizację procesu wytworzenia  produktu / urządzenia / konstrukcji w oparciu o wymagania klienta i warunki eksploatacji,
 • specjaliści w zakresie badań nieniszczących i niszczących właściwości materiałów oraz konstrukcji na potrzeby certyfikacji, ekspertyz, itd.
 • konsultanci w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych oraz rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów, ich eksploatacją, obróbką mechaniczną i cieplną, technologiami łączenia, itd. oraz wsparcia działów badawczo – rozwojowych,
 • specjaliści w zakresie szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnych wyrobów na potrzeby rozpoznania rynku lub procesów wdrożeniowych,
 • specjaliści w zakresie technologii recyklingu i zagospodarowywania odpadów materiałowych.

 

Plany i treści programowe.