Energetyka

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne: 3,5 roku (7 semestrów).
Studia niestacjonarne: 4 lata (8 semestrów).

Absolwent może być zatrudniony:

 • w siłowniach zawodowych (elektrowniach, elektrociepłowniach),
 • w zakładach ciepłowniczych (np. SEC, WPEC itp.),
 • w zakładach przemysłowych w działach energetycznych i mechanicznych,
 • przy projektowaniu i eksploatacji siłowni wykorzystujących odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii,
 • w auditingu energetycznym.

Plany i treści programowe.

 

 

Studia drugiego stopnia

Studia stacjonarne: 1,5 roku (3 semestry).
Studia niestacjonarne: 2 lata (4 semestry).

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują stopień magistra inżyniera w specjalnościach:

  • efektywność energetyczna,
  • energetyka konwencjonalna,
  • energetyka odnawialnych źródeł energii.

  Plany i treści programowe.