• Informacje o studiach
telefon 914494863
facebook zutWIMiM
linkedin WIMiM ZUT w Szczecinie
instagram wimim_zut_w_szczecinie
youtube WIMiM ZUT Szczecin

    Zapytaj 91 449 48 63

Zespół Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie

15 września 2022r. podpisaliśmy Porozumienie współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie.

Wspieramy uczniów szkół średnich. W ramach współpracy będziemy popularyzować edukację wśród młodzieży oraz organizować zajęcia dla uczniów na naszym wydziale z naciskiem na elementy właściwe dla profilu kształcenia.

Porozumienie podpisali na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie:

Dyrektor szkoły - mgr inż. Tomasz Korytkowski oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor.

W spotkaniu uczestniczyli również Wicedyrektor - mgr Ryszard Kondracki oraz Kierownik szkolenia praktycznego - mgr Magdalena Krupa-Dubij.