Praktyki programowe

Uchwała nr 46/2014 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w sprawie realizacji i zasad zaliczania praktyk programowych.

 

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych studentów - dr hab. inż. Karol F. Abramek

  

Zasady ogólne

  • Wszystkie komunikaty związane z praktykami ogłaszane są na stronach Wydziału oraz na tablicy ogłoszeń przy Dziekanacie.
  • Należy przestrzegać algorytmu zamieszczonego poniżej.
  • Składanie i wydawanie dokumentów odbywa się w pok. 313 w środy (studia stacjonarne) w godzinach 915 do 1200 i w soboty zjazdowe (studia niestacjonarne) wg rozkładu zajęć Pełnomocnika.
  • Miejscem odbycia praktyki może być zakład pracy:

    • wybrany przez studenta i zaakceptowany przez Pełnomocnika,
    • wskazany przez Pełnomocnika.

  • Istnieje możliwość zaliczenia pracy zawodowej na poczet praktyki programowej.

 

 

 

Algorytm działań studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia studiów.

Wydrukowanie programu praktyk
Wybór miejsca odbycia praktyki programowej
Złożenie u Pełnomocnika POŚWIADCZENIA o wybraniu miejsca praktyki (druk F) i kserokopii ubezpieczenia NNW
oraz (w razie potrzeby) PODANIA o akademik na czas praktyki (druk A)
Odbiór skierowania i umowy na praktykę programową
Odbycie praktyki
Wypełnienie dziennika praktyk i potwierdzenia odbycia praktyki programowej
Uzyskanie zaliczania praktyki programowej
(ostatni semestr studiów)