Dyplomy

Zasady dyplomowania

 

Uchwała nr 33/2013 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w sprawie zasad dyplomowania.

 

Praca dyplomowa

 

Przed wyznaczeniem terminu obrony należy dostarczyć do Dziekanatu:

  • zaświadczenie o złożonej pracy, podpisane przez promotora,
  • pracę dyplomową w wersji drukowanej obustronnie w miękkiej oprawie,
  • podpisaną płytę CD-ROM z tekstem pracy w formacie PDF,
  • 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm,
  • dowód wpłaty za dyplom 60 zł. (opłata za wydanie dyplomu),
  • obiegówkę i legitymację (w dniu obrony).


Studenci, którzy chcą otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim muszą dodatkowo dostarczyć:

  • podanie do Dziekana,
  • dowód wpłaty za dyplom 40 zł,
  • 1 zdjęcie o wym. 4,5 x 6,5 (takie same jak do dyplomu w j. polskim).

 

Pracę dyplomową w wersji drukowanej - w dwóch egzemplarzach - należy dostarczyć do promotora. 

 

Pliki do pobrania